Zdolność kredytowa

Jedną z kluczowych kwestii przy ubieganiu się o kredyt jest zdolność kredytowa.

Po złożeniu kompletnego wniosku o kredyt hipoteczny, w każdym banku na pierwszym etapie analizy dokumentacji badana jest zdolność kredytowa wnioskodawców. To zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań kredytowych. Banki stosują swoje własne procedury, polityki i wytyczne czego efektem są czasem dość duże różnice w wynikach ustalonej zdolności kredytowej pomiędzy nimi. O tym jak zwiększyć swoją zdolność kredytową przeczytasz tutaj (kliknij)

Do wyliczenia zdolności kredytowej polecam bezpłatną pomoc oferowaną przez moją osobę czyli Eksperta Finansowego, współpracującego z wieloma bankami.

Informacje jakie niezbędne będą do ustalenia zdolności kredytowej to:

  • źródło i wysokość dochodów – wszystkie miejsca, z których osiągasz dochody wraz z kwotami wpływającymi na konto. Najczęściej banki życzą sobie danych z okresu ostatnich  3 – 6 miesięcy. Na etapie składania wniosku kredytowego różny jest sposób dokumentowania dochodu w zależności od jego źródła o czym z pewnością opowiem na naszym spotkaniu;
  • Twój wiek oraz wiek osób, z którymi będziesz ubiegać się o kredyt hipoteczny;
  • liczba osób na Twoim utrzymaniu w gospodarstwie domowym np. dzieci;
  • stałe, comiesięczne koszty życia tzn. kwota jaką Ty i Twoja rodzina przeznaczacie na przeżycie. Zaliczyć tu można m.in. koszt pożywienia, koszt paliwa, opłacanie rachunków za prąd, telefon itd.);
  • zobowiązania bankowe osób wnioskujących o kredyt (raty kredytowe, debety, limity na kartach kredytowych itp.);
  • pozostałe zobowiązania np. alimenty, wypłacane renty, pożyczki pozabankowe;
  • zobowiązania bankowe zaciągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (jeśli oczywiście jest to jedno ze źródeł przychodu);