Przygotowanie do spotkania

Lista pytań do kredytu hipotecznego – polecam zapoznać się z poniższymi kwestiami.

Warto zrobić to przed spotkaniem ze mną, aby nasza rozmowa jeszcze szybciej zaowocowała rozpoczęciem procedowania wniosku na jak najlepszych warunkach dla Kredytobiorcy.

Rodzaj/typ kredytu hipotecznego:
Wysokość kredytu:
Pożądana długość okresu kredytowania:
Pożądana wysokość raty kredytowej:
Raty równe czy malejące:
Cel kredytu (zakup; remont; konsolidacja – jakie kredyty; cel dowolny):
Orientacyjna wartość nieruchomości proponowanej jako zabezpieczenie kredytu:
Rodzaj nieruchomości / rodzaj własności:
Rynek pierwotny / rynek wtórny (od kogo kredytowana nieruchomość jest kupowana):
Koszt zakupu nieruchomości / całkowity koszt budowy domu
Wkład własny (ile własnych środków zostanie zaangażowanych poza środkami z kredytu):
Lokalizacja nieruchomości (np. województwo, miasto):
Metraż nieruchomości:
Stan zaawansowania inwestycji:
Łączna liczba osób w gospodarstwie domowym (osoby dorosłe i dzieci na utrzymaniu):
Wiek kredytobiorcy / kredytobiorców:
Aktualne obciążenia kredytowe – pożyczki, limity debetowe, karty kredytowe –  (wysokość rat, stan całkowitego zadłużenia):
Jak Pan/Pani ocenia własną historię kredytową (czy były w przeszłości przejściowe problemy ze spłatą zobowiązań)? Czy jest coś co widnieje w BiK a może być negatywnie zweryfikowane przez Banki?
umowa o pracę – średni miesięczny dochód netto z ostatnich 6 i 12 miesięcy. Od kiedy umowa o pracę obowiązuje? Umowa na czas określony czy nieokreślony? Do kiedy obowiązuje? Czy były aneksy do pierwotnej umowy?
Umowa zlecenie/o dzieło – średni miesięczny dochód netto z ostatnich 6 i 12 miesięcy. Od kiedy obowiązują umowy i czy były przerwy dłuższe niż 1 miesiąc?
Działalność gospodarcza – forma rozliczania PKPiR czy Ryczałt czy Karta podatkowa?

W przypadku PKPiR – wysokość dochodów za 2017 r. oraz za rozliczone miesiące 2018r.

/dochody proszę podać po odliczeniu ZUS i podatku/

W przypadku Ryczałtu – jaka stawka podatku i wysokość przychodu za 2017r. i rozliczone miesiące 2018r.

W przypadku Karty Podatkowej – proszę podać wysokość stawki podatkowej.

Od kiedy jest prowadzona działalność gospodarcza? Czy jest aktualnie zawieszona?
Wykonywany zawód:
Bank w którym posiadane jest konto i na które wpływa wynagrodzenie (ewentualnie nazwa/rodzaj konta):
Pozostałe informacje, które mogą być według Pana/Pani istotne dla Banków przy analizie:
Dodatkowo: Czy otrzymano już ofertę któregoś z Banków? Jeśli tak, proszę podać nazwę Banku oraz proponowane warunki (marża, prowizja, produkty dodatkowe np. ubezpieczenie, dodatkowe koszty). Oczywiście przedstawię jeszcze lepszą ofertę.