Koszty transakcyjne zakupu mieszkania

koszty transakcyjne zakupu mieszkania

Koszty transakcyjne zakupu mieszkania z rynku wtórnego.

Kupując mieszkanie z rynku wtórnego należy liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem tej transakcji. Najistotniejszy i największy to podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) w wysokości 2%. Stawka tego podatku nie podlega negocjacji i nie można z niej zrezygnować. Najczęściej pobierana jest bezpośrednio przez notariusza przekazującego ją do właściwego urzędu skarbowego.

Inne koszty transakcyjne zakupu mieszkania o których również należy pamiętać:

Taksa notarialna – czyli wynagrodzenie notariusza sporządzającego umowę kupna – sprzedaży. Jej maksymalna wartość została określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564). Kwota taksy notarialnej jest uzależniona od wartości nieruchomości i może wynosić:

  • Od wartości do 3 000 zł – taksa notarialna wynosi 100 zł,
  • Od wartości powyżej 3 000 zł do 10 000 zł – taksa to 100 zł + 3% nadwyżki powyżej kwoty 3 000 zł,
  • Od wartości powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  • Od wartości powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
  • Od wartości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
  • Od wartości powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej
    1 000 000 zł,
  • Od wartości powyżej 2 000 000 zł – 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł.

Wymienione wyżej ceny wskazują wartość maksymalną. Jednak w praktyce ostateczna cena taksy notarialnej jest sprawą indywidualną ustalaną z notariuszem, czyli możemy liczyć ze strony notariusza na dodatkowe upusty i korzystniejsze stawki.

Odpis aktu notarialnego – koszty są tu ustalane indywidualnie przez notariusza. Cena odpisu jest ustalana od każdej strony i waha się w granicach od 6 do 20 zł za stronę. Weź pod uwagę to, że zwykle potrzebne są 1 lub 2 odpisy aktu notarialnego (na własne potrzeby oraz dla instytucji kredytującej zakup nieruchomości).

Wpis prawa własności do księgi wieczystej – to opłata o charakterze stałym, nie zmienia się względem wartości nieruchomości. Wysokość tej opłaty wynosi 200 zł.

Koszty transakcyjne zakupu mieszkania z rynku pierwotnego.

W przypadku zakupu mieszkania na rynku pierwotnym, łączna wysokości kosztów transakcyjnych kształtuje się na niższym poziomie w porównaniu do rynku wtórnego. Przyczyną jest brak konieczności opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych. Podstawowe koszty transakcyjne zakupu mieszkania na rynku pierwotnym to:
Taksa notarialna – podobnie jak w przypadku rynku wtórnego o czym pisałem wyżej.

Odpis aktu notarialnego – koszty są tu ustalane indywidualnie przez notariusza. Cena odpisu jest ustalana od każdej strony i waha się w granicach od 6 do 20 zł za stronę.

Wpis prawa własności do księgi wieczystej – to opłata o charakterze stałym, nie zmienia się względem wartości nieruchomości. Wysokość tej opłaty wynosi 200 zł.

Otwarcie księgi wieczystej – w przypadku, gdy dla nieruchomości nabywanej nie założono jeszcze odrębnej księgi wieczystej. Opłata ta jest niezmienna i wynosi obecnie 60 zł